Afspraak maken,

Op dit moment is er een aannamestop tot 2022.

U kunt wel op de wachtlijst geplaatst worden.

Klik hier voor meer informatie.

Anders verwijs ik u graag door naar Celine Kapteijn van Voeljethuismassage.


Voor mensen die al bekend zijn in de praktijk…

Controleer of je alle onderstaande vragen met nee kunt beantwoorden.

1. Heb je nu Corona?
2. Heb je nu huisgenoten met Corona?
3. Heb je nu één van onderstaande verschijnselen?
a. Hoesten, kuchen of niezen;
b. Koorts (38⁰C of hoger);
c. Kortademigheid;
4. Heb je huisgenoten met één van deze verschijnselen?
5. Ben je in thuisisolatie?
6. Woon je in een verpleeghuis of instelling voor mensen met een beperking.
Indien op bovenstaande vragen een “Ja” beantwoordt wordt, dan kan ik niet behandelen.


7. Heb jij een griepprik gehad?
8. Heb jij nu één van onderstaande verschijnselen?

a. last van (neus)verkoudheid of loopneus?
b. keelpijn?
c. onbekende hoofdpijn?
d. onbekende moeheid?
e. onbekende diarree of buikklachten?

Indien jij vraag 7 of 8 met een ‘Ja’ beantwoord dan is behandeling eventueel mogelijk na verdere anamnese en risico-inschatting door mij als behandelaar in samenspraak met jou als cliënt.

Indien op alles ‘Nee’ geantwoord kan worden kan ik behandelen.

Bij aankomst aan de praktijk:

Voor binnenkomst ontsmet jij je handen. (staat op de tafel buiten)

Tijdens de afspraak:

  • Niezen of hoesten doe je in een papieren zakdoekje, dat je meteen wegwerpt in een prullenbak.
  • Als dat niet mogelijk is, dan niezen of hoesten in je ellenboog.
  • Na niezen of hoesten handen wassen met zeep.
  • Betalen via factuur of Tikkie

Momenteel is er een aannamestop voor nieuwe cliënten.

Wil je op de wachtlijst bij Praktijk vanuit het hart?

Stuur dan een bericht naar mail@praktijkvanuithethart.nl met daarin onderstaande gegevens;
Naam
Adres
Postcode en woonplaats
Mobiele telefoonnummer

Ik maak dan zodra het kan, in overleg met jou 3 op één volgende afspraken om tot een optimale behandeling te komen.

Ik zie je graag gezond in de praktijk.